Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Varig endring = nye vaner!

Det er hjernen vår som er utfordringen

Bidet viser hjerneceller og deres "kabling"

Om vaner 

«Vi er det vi gjør ofte nok. Å være god er ikke en handling, det er en vane» 

Aristoteles

Derfor er de beste best!

Det er ingen overraskelse at de som presterer best har gode etablerte vaner. Kanskje tror vi at best presterende er utstyrt med et eget talent som gjør dem mer skikket til jobben. Forskere har ikke å funnet noe medfødt talent. Det de derimot har opdaget er at de beste rett og slett trener mer enn oss andre, de tåler mer motgang, de er flinkere til å motivere seg selv og de tar egne valg.

 

Vaner har makt over oss  

Hvor enkelt kan du endre  vanene dine?  Som i så mange andre sammenhenger er det vår egen hjerne som er det største hinderet og samtidig gir den største muligheten. Vaner er innprentet i hjernecellene våre over lang tid. Charles Duhigg har i boken «The power of habit» gitt oss oversikt over viktig forskning og funn omkring vaner og vanenes makt over deg. Konklusjon: Trening, trening, trening, og trening over lang tid. 

 

System 1 og system 2

Daniel Kahneman er nobelprisvinner i økonomi fra 2002 og har samlet sin forskning omkring spørsmål om hvorfor vi gjør feil og hvorfor vi gjør de samme feilene om og om igjen. Vi tenker i 2 systemer  -  enten raskt, intuitivt og følelsesdrevet (System 1) eller langsomt, rasjonelt og logisk (System 2). System 1 er det vi gjør uanstrengt, nærmest på autopilot. System 2 er den late delen av hjernen vår og som gjerne vil  overlate til System 1 å ta beslutningen. Dermed havner vi ofte på de samme vanesporet som før! Men søker vi nye kreative og gode løsninger, da er det system 2 som gjelder.

Slik endrer du dine vaner

 Her er noen tips:

  • Gå gjennom hva som virkelig betyr noe for deg
  • Sett dine mål og visjoner
  • Legg nøye planer på både kort og lang sikt
  • Velg den viktigste av de viktige vanene som skal endres
  • Konsentrer deg om en vane av gangen
  • Skaff deg en coach 
  • Handle, reflektere, handle, reflektere, handle, reflektere.........helt til du gjør dette på autopilot (lagt inn i system 1)
Vil du bedre arbeidsvaner for deg selv og/eller andre? Kontakt oss her