Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Resultatledelse skreddersyr vi etter disse prinsippene:

 • Den sterkeste motivasjon kommer av autonomi.

  • Du tar ansvar for resultatet du skal skape og du tar ansvar for de handlinger du velger på veien

  • Dine medarbeidere tar ansvar for sitt resultat og tar eget ansvar for de handlinger de velger på veien

 • Fokus på hva du skal gjøre fremover.

  • Gjør det som motiverer. Forklaringer (bortforklaringer) har liten verdi. Hva du skal gjøre fremover er det eneste spennende som du kan gjøre noe med.

  • Ligger du likt eller foran «skjema», er det fokus på hvordan du sikrer at det fortsatt blir slik

  • Ligger du etter, er det full fokus på hvordan du kan ta inn «slakken»

 • Hjelp og støtte

  • Hjelp til å finne løsninger på hvordan du evt. skal øke dine prestasjoner får du fra ledere, teamet, kolleger, coacher og mentorer (oss)

  • Er det manglende kompetanse og rette arbeidsvaner som er problemstillingen, da er coacher og mentorer mest aktuell som støtte.

 • Involvering

  • Skal noen ta ansvar må de samme være med å bestemme hva ansvaret skal være. De må være med på prosessen med å sette de rette mål (resultatmål)

 • Utøvelse av resultatledelse

  • «Business-reviewet» er en viktig arena for å utøve resultatledelse.

  • Én til én resultatsamtaler likeså

Vite mer konkret hvordan vi skaper din suksess? Kontakt oss her