Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vår viktigste oppgave er å levere nye vaner til deg og dine slik at du får de resultatene du vil ha

 

Hvem du er:

 • Leder for en salgsorganisasjon som jobber med større komplekse salg i B2B- markedet
 • En som ønsker å få bedre resultater av salgsarbeidet dere gjør
 • En som har erfart at salgskurs ikke har gitt de ønskede resultater

Hvem vi er:

 • Trenere, ledere, coacher og mentorer som har jobbet med dette i 25 år
 • Konsulenter som har erfart det samme som deg om å holde kurs for å oppnå atferdsendring
 • Konsulenter som har erfart at prestasjonsforbedring og kompetanseheving betyr å endre arbeidsvaner

Hvilke vaner snakker vi om?:

 • Vaner som sikrer god tilgang på nye prospects
 • Vaner som sikrer full kontroll i de enkelte salgsprosessene som er på gang
 • Vaner som sikrer høy kvalitet på forberedelse til kundemøtene
 • Vaner som sikrer høy kvalitet på gjennomføring av kundemøtene
 • Vaner som sikrer optimal gjennomføring av kontraktsforhandlingene
 • Vaner som sikrer god relasjonsbygging
 • Vaner som gir høye og vedvarende gode prestasjoner
 • Vaner som gjør alle resultatorienterte
 • Vaner som sikrer kontinuerlig fremgang i salgsprosessene
 • Ledervaner som forløser den enkeltes potensial
 • Vaner som sikrer lav gjennomtrekk av selgere
 • Vaner som sikrer et godt arbeidsmiljø
 • Vaner som gjør det lett å være leder
 • Vaner for din beste tidsstyring
 • Vaner for effektiv møtekultur
 • Tankevaner og holdningsvaner
 • Vaner for å holde fokus
 • Vaner for å fjerne multitasking
 • Vaner som er hjernevennlige

Hvordan går vi frem?:

 1. Først finner vi ut hvilken vane-endring som gir størst gevinst for den enkelte leder og medarbeider
 2. Setter opp utviklingsprogram for den enkelte
 3. Med tett oppfølging sikrer vi varig endring:  Fokus  -  aksjon  -  refleksjon

Hverdagen er treningsarena, og for å forstyrre minst mulig bruker vi egne effektive oppfølgingsverktøy.

Faglig plattformEndre vanerOm læring.  Om ledelse.